Irodaház

 

 

 

2113 Erdőkertes, Cseresznyefa sor 4.
mobil: 0620/315-6768
E-mail: info
@tisztaparti.hu

szőnyegtisztítás
takarítás irodatakarítás iroda takarítás
ISO irodatakarítás 2
takarítás minőségirányítás

Tervezés

iso 1 A Tiszta Parti Kft vezetősége a működés különféle szintjeinek, a minőségpolitikával összhangban, konkrét minőségcélokat jelöl ki.

E szintek jellemzően:

  • a technológiák
  • a minőségtervek

iso 2 Ezek rögzítésére az adott terület működését szabályzó dokumentumban kerül sor. A minőségcélok felülvizsgálata és szükség szerinti aktualizálás meghatározott rendszerességgel, minimálisan évente egy alkalommal megtörténik.

iso 3 A minőségrányitási rendszer működését a vezetőség egy, a cég folyamatainak, azok sorrendiségének és a kapcsolódási pontoknak a felmérésen alapuló, a cég minőséggel kapcsolatos törekvéseit szem előtt tartó tervszerűen kialakított rendszer alapján végzi. Amennyiben a rendszerben módosítás válik szükségessé, úgy azt az adott területre vonatkozó módosítási szabályok szerint kell végrehajtani, a működőképesség fenntartásával. Amennyiben a szükséges módosítás olyan átfogó jellegű, amelyre a részterületek módosításával nem adható válasz, úgy a teljes rendszer újra tervezését el kell végezni, a folyamatok felmérésétől kezdve a sorrendiségek és kapcsolódási pontok meghatározásával. A szükségesnek látszó módosítások nem vezethetők be mindaddig, amíg a teljes rendszer áttervezése és az új rendszer átvizsgálása, végül az új dokumentumok kiadása meg nem történik.

 

Felelősségi kör, hatáskör, kommunikáció

iroda takarítás A Tiszta Parti Kft ügyvezetője logikus és nyilvános szervezeti felépítéssel, szabályozott felelősségi és hatáskörökkel bíró munkakörökkel, munkaköri leírásokkal, valamint munkaszerződésekkel biztosítja, hogy a szervezet minden tagja tisztában legyen jogaival, tennivalóival és felelősségével.

irodák takarítása Annak érdekében, hogy a minőségirányítási rendszer folyamatai megfelelően működjenek, a Tiszta Parti Kft ügyvezetője belső információs és beszámolási rendszert működtet. Ennek elemei egyrészt az egyes részfolyamatok során készített feljegyzések, valamint ezek feldolgozott formái, másrészt a rendszeresen megvalósuló megbeszélések.

 

A minőségirányítási vezető személye

A Tiszta Parti Kft. ügyvezetője a minőségirányítási feladatok önmaga látja el. Feladatkörében:

  • gondoskodik a minőségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok létrehozásáról, bevezetéséről és fenntartásáról
  • rendszeres időszakonként a dokumentációban meghatározott vezetői felületvizsgálatokat tart,
  • mindent megtesz annak érdekében, hogy a szervezetben a vevői követelményekkel kapcsolatos tudatosság folyamatosan fejlődjön.
   

Vezetői nyilatkozat

takarító Társaságunk folyamatos, magas színvonalú és a megrendelőinkkel történő állandó személyes kapcsolat kialakítása mellett fő célként a következőket teljesíti: rugalmasság, minőségi munkavégzés, megbízhatóság, pontosság és állandóan megújuló fejlesztés.

Munkánkkal a Megbízót, az épülettulajdonost szolgáljuk, és mindig igyekszünk tudatos, megfontolt irányítóként működni. Tisztában vagyunk azzal, hogy az épületnek és a szolgáltatásoknak minőségileg meg kell felelni hosszú távon a legmagasabb követelményeknek. Ennek szellemében kiemelt figyelmet fordítunk az épület és tartozékai megelőző karbantartására, valamint az élettartam növelését elősegítő hatékony rendszerek kialakítására. Figyelemmel kísérjük, milyen új technológiák jelenek meg a piacon és fejlesztési javaslatot teszünk, amennyiben az a gazdaságot szolgálja. Intézkedéseink olyan környezeti feltételek kialakítását célozzák meg, amelyek az adott objektumban dolgozó munkatársak hatékony munkavégzéshez jelentenek alapot.

szőnyegtisztítás A Tiszta Parti Kft ügyvezetője, felismerve tevékenységi körében a folyamatosan megfelelő szolgatatás teljesítésének és a minőségének fontosságát, bevezeti az MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti minőség irányítási rendszert, s ennek elemenként életbe lépteti e Minőségirányítási kézikönyvet. Mindennek célja, hogy bizonyíthassa és fenntarthassa azon képességét, hogy vevőink és az aktuális jogszabályi követelmények teljesülése iránti bizalmat folyamatosan elmélyíthesse és fejleszthesse. Ezennel kinyilvánítja elkötelezettségét a minőségirányítási rendszer, mint eszköz iránt, melynek következetes alkalmazása lehetőséget teremt a vevői elégetettség folyamatos elérésére, valamint a jogszabályi környezet követelményeinek széles körű teljesítésére.

Ablaktisztítás A Minőségirányítási kézikönyv utasításaként, érvényes dokumentumként a szervezet dolgozói számára rendelkezésre áll, a céggel vevői, beszállítói, vagy más hivatali kapcsolatban kerülő partnerek számára információs anyagul szolgál. Az abban leírtak ismerete és betartása a Tiszta Parti Kft -vel munkaviszonyban álló minden munkatárs számára kötelező. A Minőségirányítási rendszerről, különös tekintettel a minőségpolitikára és a minőségcélokra, a munkatársak részére rendszeres oktatást tartanak, arról jegyzőkönyv készül.

nagytakarítás A minőségpolitikára és a vonatkozó minőségcélok a működés helyszínein minden munkatárs számára rendelkezésre állnak. A Minőségirányítási kézikönyv karbantartásáért és a benne foglaltak tudatosításáért a szervezetben a minőségirányítási vezető felel.
A Tiszta Parti Kft ügyvezetője saját hatáskörében folyamatosan felügyelik a minőségirányítási rendszer működését, szükség esetén azonnal intézkednek a hatékony beavatkozás érdekében, és hozzájárulnak annak folyamatos fejlesztéséhez. A cég ügyvezetőinek feladata és felelőssége, hogy e nyilatkozatban foglaltak minden munkatárs megértse és gyakorlatban e szerint járjon el.

   
         
         
             
 

A Tiszta Parti kft szervezeti felépítése

 
     
 

Ügyvezető

Ügyvezető
 
 
Parti Krisztián
Parti László
 
 


Beszállítói kapcsolatok
Gépek és eszközök beszerzése
Tmk és javítások
Anyagok beszerzése
Készletgazdálkodás
Technológiák fejlesztése
Minőségügy
Közreműködés a szolgáltatásban

Vevői kapcsolatok
A szolgáltatás végrehajtásának tervezése
Árkalkuláció
Munkaerőfelvétel
Közreműködés a szolgáltatásban

 
 
      felmosás  
 

Ágazatvezető

   
   
Parti Lászlóné
 
 
A szolgáltatás végrehajtásának felügyelete
Csoportvezetők irányítása
Belső szakmai oktatás
Munkahely utasítások készítése
Közreműködés a szolgáltatásban
 
   
 

Csoportvezetők

   
     
 
Szolgáltatás végrehajtás felügyelete
Közreműködés a szolgáltatásban
 
   
 

Takarítók

   
     
 

Közreműködés a szolgáltatás végrehajtásában